Autoservis JR Havířov

Obchodní podmínky

ZÁRUKA ZBOŽÍ  

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením..Přesné vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.Výrobky jsou určené k montáži odborným servisem.Záruka na zakoupené zboží je 24 měsiců od data nákupu.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží vámi zakoupené v naší prodejně lze vrátit bez udání důvodů do 8 kalendářních dnů od data nákupu,s originálním dokladem či fakturou,v nepoškozeném a původním obalu,zboží nesmí být použité.Při splnění těchto podmínek bude zboží vráceno a následně vyplacena odpovídající částka za vrácené zboží.

REKLAMACE

Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku. Při reklamaci musí kupující. předložit originální doklad či fakturu o zakoupení zboží v naší prodejně.